Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II I / Wydział Inwestycji Miejskich / 20-07-2021 - 01-08-2021

A- A+
Załączniki
skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)