Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W WYDZIALE ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1 / Wydział Środowiska / 09-10-2019 - 20-10-2019

A- A+
Załączniki
• skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
• skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy w przypadku wykształcenia średniego (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),