Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI W URZEDZIE MIASTA OLSZTYNA, KNOSAŁY 3 / Wydział Komunikacji / 07-08-2019 - 18-08-2019

A- A+
Załączniki
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)